MEZINARODNÍ UMELECKA SOUTEŽ

„Bydlím v Beskydech“

Obracím se na Vás se zdvořilou žádostí o pomoc při propagaci naší soutěže pro děti a mládež

Jde o výjimečnou příležitost lépe se seznámit s krásami Beskyd.

                               Ředitel

               Obecního kulturního střediska ve Świnné

                                 Mieczysław Krzak

PRAVIDLA SOUTEŽE

Organizátoři – Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej

/Obecní kulturní středisko ve Świnné/

Účel 

     Smyslem meziškolní výtvarné soutěže „Bydlím v Beskydech“ je prohloubení a rozšíření mezi dětmi a mládeži široce chápaných výtvarných zájmů, se zvláštním zaměřením na seznamování se s folklórem a lidovým výtvarným uměním. Ideou konkurzu je rovněž obrácení pozornosti jeho účastníků na obklopující nás krásy beskydské krajiny a proměny, ke kterým v ní dochází. Malá beskydská vlast, její každodenní život, současný i minulý obraz, stanoví hlavní inspiraci jakou organizátoři navrhují účastníkům soutěže při tvorbě jejich prací. 

Tématické zaměření a technika prací. 

     Tématické zaměření prací by mělo být spojeno s široce chápaným pojmem Beskydy. Organizátoři nevnucují ani nestanovují příslušné výtvarné techniky, a ponechávají tak z tohoto hlediska plnou tvůrčí svobodu a volnost. Jsou přípustné všechny formy výtvarného a slovního projevu /“malování slovy“/.

/druhy technik, dosud používaných v soutěži; malířství, skica, akvarele, kořenová plastika, sochařství, modelování, malování na skle, papírová plastika, makrame, linoryt, fotografie, počítačová grafika, video filmy, koláž, poezie, relace z výletů, povídky atd./ 

     Jediným požadavkem organizátorů je to, aby práce zasílané do soutěže byly výsledkem samostatné tvořivé práce účastníků soutěže!!

Průběh soutěže.

     Nový ročník soutěže se vyhlašuje každoročně na přelomu září a října.

Lhůta k zasílání prací končí dne 31. 01.2022r.

Zasílání prací do soutěže může předcházet soutěž v rámci školy. Pro tento případ žádáme o zaslání informace o množství účastníků, což dovolí stanovit konečný počet účastníků naší soutěže.

     V jednotlivých případech tato lhůta může být po předchozí dohodě s organizátory prodloužena. V lednu a únoru dojde k předběžnému hodnocení prací. V měsíci březnu pak porota vybere laureáty soutěže. Doba pro hodnocení prací je poněkud delší, a to s ohledem na značný počet prací, jejich vyrovnanou a vysokou úroveň, jakož i různorodost použitých výtvarných technik. 

Výsledkem soutěže je každoroční výstava prací, jejíž otevření připadá vždy na sobotu, předcházející týden před Palmovou neděli. Oficiální vyhlášení výsledků soutěže a předání ocenění probíhá při příležitosti otevření této výstavy. 

    O výsledcích soutěže jsou účastnící soutěže, nebo jejich vedoucí informování písemně. Oceněné práce se nevrací, ale jsou shromažďovány s cílem zorganizovat stálou výstavu „Bydlím v Beskydech“. 

    Organizátoři si vyhrazují právo bezúplatně publikovat práce zaslané do soutěže. 

    Soutěž je organizována za podpory úřadu hejtmana v Katovicích, úřadů podbeskydských měst a obcí a také soukromých sponzorů.

Hodnocení prací a ceny

    Práce zaslané do soutěže hodnotí porota jmenovaná organizátory, přičemž její členy jsou umělci-amatéři, ale také profesionálové z různých oblastí forem umělecké tvorby. Hodnocení prací probíhá v následujících kategoriích:

IV. věkové kategorie:   autoři ve věku do 6 let,

                         7-9 let

10-12 let,

13-15 let,

16-18 let,

                  více než 18 let

.IV. stupně ocenění podle jednotlivých použitých technik.

     Vzhledem k různorodosti výtvarných technik porota rovněž provádí hodnocení při zohlednění této různorodosti a uděluje zvláštní a dodatečná ocenění.

    V rámci finančních prostředků, které má porota k dispozici může rovněž udělit ceny pro učitele a vedoucí, při zohlednění angažovanosti pro realizaci myšlenky soutěže.

Ceny – diplomy, knihy, školní pomůcky, jiné věcné ceny, jakož i účast na výletech a plenérech malířů, ceny-překvapení.

    Ceny, které nebyly vyzvednuty ve lhůtě do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků přecházejí do „jackpotu“ dalšího ročníku soutěže.

Závěrečné poznámky

    Organizátoři se obracejí na autory prací a jejích vedoucí se žádostí, aby své práce podepisovali čitelně s uvedením jména a příjmení vedoucího a autora spolu s uvedením jeho věku. 

    Popis práce by měl být čitelný a na stálo připevněn k práci. Vzhledem ke značnému množství zasílaných prací další součástí usnadňující zhotovení seznamu je rejstřík těchto prací z jednotlivých pracovišť podle následujícího vzoru.

______________________________________________________________

Poř. čís.   Jméno a příjmení autora         stáří                    pracoviště/obec                                         Jméno a příjmení vedoucího                                                                                                        

Veškeré informace o soutěži je možno získat na čísle telefonu (0048) 33-863-80-71, +48 502719906

www.swinna.naszgok.pl www.mieszkamwbeskidach.pl

Soutěžní práce zasílejte na adresu:

Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej

Ul.Wspólna 13 

34-331 Świnna

POLSKO 

Lhůta k zasílání prací končí dne 31. 01.2022r.