Komunikat

Serdecznie dziękujemy wszystkim Laureatom i ich Opiekunom za odbiór nagród podczas organizowanych przez nas spotkaniach, dodatkowo informujemy, że nieodebrane dyplomy zostaną przesłane pocztą na adresy placówek. Do końca czerwca zainteresowane osoby, które nie odebrały nagród po wcześniejszym uzgodnieniu terminu zapraszamy do Ośrodka Kultury w Świnnej po odbiór upominków.