ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE MIESZKAM W BESKIDACH

XXVIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

„MIESZKAM W BESKIDACH”

INFORMACJA  UZUPEŁNIAJĄCA

Prace na konkurs uczniowie mogą wysyłać indywidualnie, bezpośrednio na adres

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŚWINNEJ

34-331 Świnna Ul. Wspólna 13

Możliwe jest też wysyłanie prac w formie elektronicznej na adres e-mail; gok@swinna.pl

W tym celu należy prace sfotografować ;

rysunek i inne formy płaskie – max 1 fotografia,

 makiety i inne formy przestrzenne – max 2 fotografie.

Jednocześnie bardzo prosimy o skrupulatne podpisanie prac.

Szczegóły i regulamin konkursu na WWW.mieszkamwbeskidach.pl

                                                                                 Dyrektor GOK Świnna

                                                                                      Mieczysław Krzak